Home » یادش بخیرهای لعنتی by راضیه بهرامی خشنود
یادش بخیرهای لعنتی راضیه بهرامی خشنود

یادش بخیرهای لعنتی

راضیه بهرامی خشنود

Published 2009
ISBN :
Hardcover
75 pages
Enter the sum

 About the Book 

«یادش بخیرهای لعنتی» شامل 37 شعر از بهرامی خشنود است که عنوان برخی از آنها عبارتند از سرگیجه، رونوشت: تمام مردم دنیا، قمار باز، آپارتمان، سیب و مهمانی.شاعر در بسیاری از شعرهای مجموعه یادش بخیرهای لعنتی دختر خردسالش را مخاطب قرار می‌دهد و از دردها و امیدهای انسانی خود سخن می‌گوید.پیراهنت را اتو می‌زنمچمدانت را می‌بندمبا بوسه و لبخند بدرقه‌ات می‌کنمو می‌دانم که این اتوبوسدر دره‌های برفی سقوط خواهد کردتقصیر کسی نیستاگر فنجان تو از اتفاق‌های خوب تهی‌ست